2K solutions s.r.o.
Agátova 909
SK90042 Dunajská Lužná

IČO:45921725
IČDPH:SK2023149898

Zapísané v obchodnom registri
okr. súdu BA I, odd: Sro, vl: 69183/B